Pærer
Grev MoltkeGrev Moltke
Dobbelt Philip
Grev Moltke
 
Epler

Raud Prins
Raud Prins
Summer Red
Summer RedGravenstein
GravensteinAroma
aroma.jpgIngrid Marie
Ingrid MarieKaren SchneiderkKaren Schneider

 

 

 
Fruktsortar PDF Skriv ut E-post
FRUKTSORTAR SOM ME HAR:
Plommer:  Methlie, Reevers Early (blåplommer), Opal, Mallard, og Victoria.

Pærer:      Grev Moldke og Dobbel Phillip.

Epler:        Tidligeple: Close, Julyred,
Hausteple: Katja, Raud Prins og Discovery.
Vintereple: Aroma, Raud Aroma, Haakonseple, Ingrid Marie/Karen Schneider, og Norfolk Royal.

Image