Økologisk fruktdyrking PDF Skriv ut E-post
ImageNår ein dyrkar økologisk frukt, nyttar ein ikkje kunstgjødsel og det einaste sprøytemiddelet som er lovleg er det lite virksomme thiovit (mot skurv). Husdyrgjødsel, ein del grovdolomittsortar og skjelsand kan ein bruke.

Graset under trea let me ligge etter at det er slått, det fungerar og som gjødsel
for trea. Etter 3 år karenstid vert frukta Debio godkjent.
Image